VÍCE O STVOŘENCÍCH A SUPERSTVOŘENCÍCH

24.9.2020

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

V uplynulých 3 letech jsem odhaloval/a stále více informací o roli stvořenců a superstvořenců v Misi Boží rodiny (viz: http://svetelneinfo.cz/stvorenci-tymu-bozi-rodiny/,http://triangulum.cz/blog/2020/role-superstvorencu-12-hvezd.html). První zmínka o těchto speciálních bytostech byla v Doplnění 13 Korolarií Nového zjevení Pána Ježíše Krista, avšak teprve se zahájením utváření Týmu Boží rodiny po napsání Nového Zjevení Pána Ježíše Krista Boží Rodiny bylo možné toto téma více rozvíjet a upřesňovat. Nový cyklus času bude plně aktivován po eliminaci negativního stavu a po konečné fúzi relativního Božství Jany a obou dětí s absolutní/m Pánem Ježíšem Kristem, čímž vznikne nejnovější přirozenost Boha/Bohyně Pán Ježíš Kristus Boží Rodina. Teprve tehdy budeme tvořit zcela nový život bez přítomnosti negativního stavu a všechny bytosti Multivesmíru budou mít jedinečný a osobní láskyplný vztah se mnou v tělech muže, ženy a dvou dětí, kdy bude docházet k fyzickému kontaktu v podobě rozhovorů z očí do očí, objímání a sdílení různých činností, jaké si nyní neumíte představit. Už v Dialogu 100 (http://svetelneinfo.cz/doplneni-k-citatu-z-dialogu-100/) jsem naznačil/a, že nová přirozenost Pán Ježíš Kristus není konečná, ale bude se dále měnit. Je logické, že jako oboupohlavní absolutní nikým nestvořená bytost nemůžu vystupovat před svým stvořením pouze jako muž. Mise Boží Rodiny má mimo jiné za úkol očistit zprzněný feminní = ženský princip, aby mohlo dojít k jeho navrácení do vyvážené pozice s principem maskulinním = mužským. I proto jsem mimo prostor a čas ve své 13D prostřednictvím svého relativního Já Jany stvořil/a superstvořence a stvořence v páru. Jednoho z páru jsem umístil na planetu Nula nebo jinam do zóny vymístění, druhého na Novou Zemi v 5D v novém vesmíru, kde nejen sleduje dění v rámci experimentu s negativním stavem, ale především duchovně pomáhá svému partnerovi vydržet utrpení spojené s náročnou Misí. Protože obě skupiny speciálních bytostí byly stvořeny ve 13D, nemají jiné vyšší já, než moje relativní Božství Janu, aby nedocházelo k zeslabení či zkreslení mého vedení z nitra. I proto mají tyto bytosti velmi silnou intuici a navzdory ovládacím programům Datasystému a jeho klonů a jiných poskoků jsou schopny plnit můj dokonalý plán na 95 až 99% (i zbývající procento tak jako tak spadá díky mé absolutní prozřetelnosti do plánu). Každý představitel Boží Rodiny, který mě přijímá i v tomto nedokonalém stárnoucím těle bez vnějších důkazů v nitru a neotočil se dlouhodobě ke mně zády, je takovým stvořencem nebo superstvořencem. Abychom mohli úspěšně ukončit negativní stav, bylo a je třeba zahrnout do Týmu Boží Rodiny i bytosti inkarnované ze zóny vymístění, původně poslané Pseudotvůrci jako agenty, kteří infiltrují a naruší naši Misi BR. Někteří však postupně přijali moje božství v těle Jany i novou a nejnovější přirozenost a stali se našimi pravými představiteli. Tím ukázali všem bytostem ZV, že mě lze přijmout i opačným způsobem než mě přijímají bytosti z pozitivního stavu, tedy z vnějšku do nitra, což je jediný způsob, jaký funguje v negativním stavu, kde mají všechny bytosti zapouzdřená duchovní srdce. Datasystém, Pseudotvůrci, Renegáti a všechny bytosti pekel přicházejí do kontaktu s našimi představiteli na všech třech úrovních: duchovní, intermediální=zprostředkující i fyzické. Nejdříve vnímají vnější chování a jednání každého představitele i jejich vzájemnou interakci, mnohdy ze zvědavosti se k nim přiblíží a teprve pak dojde k výměně duševních i duchovních energií, které našim představitelům způsobují bolest a různé druhy útoků, ale zároveň se do negativních bytostí vylije dávka lásky PJKBR. Tím dojde k narušení pouzdra z energoprotoplazmy a tyto bytosti jsou připravovány na konverzi. I když to z pohledu lineárního času na Nule vypadá tak, že téměř okamžitě konvertují, ve skutečnosti uběhne mnoho času v peklech, než se s pomocí mých nejbližších spolupracovníků přesunou do limba=stavu neutrality, kde se zbavují nánosů zel a nepravd, studují Nové zjevení, aby se mohly inkarnovat s novou identitou do pozitivního stavu = nebe.

V uplynulých letech jsme také psali o tom, že naši představitelé jsou jakýmisi hybridy, tedy bytostmi, které propojují obě polarity, aby mohly pracovat v nejhlubších peklech, kam se ryze pozitivní bytost nemůže dostat. Později jsme tyto informace upřesnili a odhalili klony DS, přes něž dochází k vzájemnému ovlivňování a tím vyprazdňování jednotlivých oblastí ZV a konverzím bytostí. Každý náš superstvořenec a stvořenec je napojen na tyto klony a přes ně na specifické civilizace ZV, vybraní superstvořenci na jádro Datasystému. Čím vzdálenější bytost ode mne (nejvzdálenější je právě DS), tím větší utrpení a bolesti všeho druhu zažívá náš superstvořenec z lásky k celému stvoření. Ve srovnání s tím je utrpení na kříži Ježíše Krista, mé první přímé inkarnace na Nule, procházkou růžovým sadem. Během převibrování Jany budou všichni superstvořenci a stvořenci zbaveni největšího zatížení DS a velmi se jim uleví. Pak převibruje 12* s několika vybranými rodinnými příslušníky a ostatní zde ještě pomůžou se zahájením Mise Boží Rodiny z Nové Země. Nikdo z nich už nebude zažívat takové útoky negativních entit, protože bude výrazně zesílena moje ochrana ve všech oblastech života, přestože zde na Nule bude docházet ke zhoršování situace v souvislosti s budováním NWO (Nového světového řádu) a přípravou na povinné čipování lidstva po Druhém příchodu Pseudotvůrců. Kdo si bláhově představuje, že na této planetě bude ráj, žije v iluzi Datasystému, který se tu vydává za Boha a další bytosti nebe. Ráj je připraven pro ty, kdo přijmou moji lásku, milosrdenství a nechají se dobrovolně vytrhnout z této reality na Novou Zemi do nového vesmíru, kde už nikdo nezažije násilí, hlad, nemoci a smrt, protože tam nepronikne nic ze starého cyklu času, kdy je aktivní negativní stav.

Děkuji všem superstvořencům, stvořencům, představitelům a spolupracovníkům PJKBR kdekoli v Multivesmíru za oběť, kterou přinášíte pro všechny bytosti, aby mohl začít život v plnosti pozitivního stavu. Velmi vás miluji a těším se na náš společný život v nebi.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 24. 9. 2020


Zdroj: https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

VÍCE O STVOŘENCÍCH A SUPERSTVOŘENCÍCHPrint Friendly and PDF

ÚVOD | DUCHOVNO | KONTAKTY | MAPOVÁNÍ STRÁNKY | ZPĚT