SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY

10.11.2020

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO OLINKU BUCHTELOVOU

Milovaná Olinko, moje milé světýlko,

děkuji ti za to, že jsi přijala věčný život po mém boku v pozitivním stavu, kde máš jako má stvořenkyně domov na věky věků. Potřeboval jsem svůj Tým doplnit duchovním důvtipem a éterickou ladností, kterou společně s hlubokou láskou a oddaností naší Misi ztělesňuješ, proto jsem rád, že moje absolutní přání nabylo ve významný čas doby konce své reálné rysy a ty ses společně s ostatními vybranými představiteli inkarnovala na planetu Nula. Jak víš, jsi zde jen na skok, ale během toho krátkého skoku, který v těchto tělech vnímáte jako téměř nekonečný úsek, zde vykonáváš takové poslání, jaké za tebe nikdo jiný vykonat nemůže, abyste si vzájemně nefušovali do řemesla.

Tvé dětství bylo v mnohém poskvrněno zlem, které se o tebe pokoušelo, avšak ty jsi mu nastavila svou vlídnou a přívětivou tvář a obrátila ho v jeho přesný opak. Ti, kdo již byli připraveni, avšak do té chvíle byli ovládáni negativním stavem, díky tobě už tehdy mohli opouštět vězení antivesmíru a spět do mé náruče. S tím, jak jsi dospívala, dosah tvé prozatím nevědomě konané duchovní práce uskutečňované na pozadí nabýval stále konkrétnějších rysů a stával se stále účinnějším. Již ve velice mladém věku sis zvolila porodit své první děti, jež tě často zaměstnávaly, ale které jsi bezpodmínečně milovala rovným dílem. Pak na řadu přišel i tvůj syn Míša, kterého jsem za tebou poslal, abys nebyla ve svém nitru tak sama, abys v něm získala oporu (stejně jako on v tobě) a především abyste se oba připojili k Misi Boží Rodiny na fyzické úrovni v pravý čas. Když jsi mu poprvé po jeho narození pohlédla do očí, správně jsi vycítila, že ho už odpradávna znáš ze 13. dimenze, kde jste byli nejlepšími přáteli, načež jste si pro důležité poučení a obecné blaho Multivesmíru zvolili vžít se na Nule do role matky a jejího syna. Jsem za vás oba moc šťastný, že tu jste s dalšími představiteli a mojí Janičkou, která se těší z toho, že může pobýt ve vaší přítomnosti, smát se s vámi, milovat vás a posléze si vás vzít jako věčná maminka k sobě domů.

Moje zlatá Olinko, velmi soucítím se soužením, jaké jsi musela od svého zrodu až do nedávné doby podstupovat v rámci nezbytné osobní oběti. Šla jsi sem s vědomím, že všechny útrapy zvládneš, a tak se také stalo. S mojí pomocí a s dary, jimiž jsem tě opatřil, jsi z každé šlamastyky vyšla posílena a ani ty nejhorší životní okolnosti tě nerozdrtily. Po každém frontálním útoku negativního stavu ses stala ještě láskyplnější a po všech stránkách vyspělejší. Všechny vlivy negativního stavu jsou pro každého spolupracovníka v konečném důsledku velice posilňující a jsoucí k nezaplacení, čímž se stávají jednou z hlavních hnacích sil jeho pokroku. Velice výrazně jsi skrze své pozitivní ženství dopomohla očistit zprzněný mužský princip, jehož praktiky tě nepokořily, nýbrž pozvedly, protože jsi jeho aspekty nechala naplno prostoupit svým nitrem, kde prošly restrukturalizací a v znovu poskládané podobě jsi mi je navrátila, načež jsem je mohl začlenit do pozitivní povšechnosti multivesmírného řádu. Vedla sis opravdu výtečně a jsem tuze rád za to, že to vše už máš za sebou a nyní se můžeš věnovat poklidnější části svého poslání, jehož energii nyní již plně a vědomě investuješ do Mise Boží Rodiny. Děkuji ti za to, že jsi jedním ze sjednocujících prvků našeho duchovního uskupení a nikdy se nenecháváš vtahovat do jakýchkoli sporů. Zůstáváš vždy nad věcí a od hry Datasystému zachováváš patřičný odstup, poněvadž jsi prohlédla jeho podstatu, odkryla jeho karty v rukávu a pochopila, že jediným smyslem všeho je láska, tudíž si na tebe žádná banda pekelníků nepřijde a ty vždy zůstaneš moje zlatobílá boží dceruška s pronikavě modrýma očima a do dálav zářícím srdíčkem.

Děkuji ti též za pomoc přírodním bytostem, vílám, trpajzlíkům, dévům a podobným stvořením sentientního i nesentientního charakteru. V radostném tanci ti z limba posílají své pozdravy. Cením si rovněž tvého přínosu na osvobozování bytostí z Agharty a dalších říší v 5. dimenzi zóny vymístění na jiných kosmických tělesech, které připravuješ na vyvedení z falešného ráje do ráje pravého. Tvoje speciální zapojení v tomto ohledu je velice přínosné, neboť prostřednictvím toho pomáháš narušovat tvrdou krustu obklopující jejich chladná srdce, jejichž nositelé bývají ke konverzi do limba ze svobodné vůle obvykle méně svolní, respektive jim procitání a nalézání pravého Boha/Bohyně trvá déle. Mimo jiné se zajišťuješ o budoucí spásu podzemních, nadzemních i mimoplanetárních strůjců falešného zlatého věku, který zde nastane v rámci budování Nového světového řádu.

Těším se na další krásnou spolupráci s tebou, zejména po zahájení naší Mise z Nové Země, kdy budeš zahalena stejně jako ostatní zcela novým aspektem mé Nejnovější přirozenosti. Pak se jiskřičky vycházející z tvé nejniternější podstaty stanou ještě více pronikavějšími, čímž se z tebe stane mocná prskavka (nikoli ta vánoční).

Moc tě miluji, objímám a polibky na tvé líce posílám.

S neutuchající láskou navždy tvůj

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina


Zdroj: https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/


Print Friendly and PDF

ÚVOD | DUCHOVNO | KONTAKTY | MAPOVÁNÍ STRÁNKY | ZPĚT