SHRNUTÍ MISE BOŽÍ RODINY V ROCE 2020

31.12.2020

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny,

máte za sebou rok, který se do vašich srdcí zapsal zlatým písmem. Během uplynulých dvanácti měsíců došlo k vykonání nepřeberného množství duchovní práce, nesoucí na všech úrovních Multivesmíru bohaté ovoce, jež bude až do konce cyklu času k užitku všem bytostem v univerzu.

Tým Boží Rodiny se ve hmotné realitě planety Nula formuje od roku 2015, přestože v duchovním a duševním světě existuje od doby, kdy jste byli pro účely této Mise stvořeni. Každý z mých nejbližších představitelů se odjakživa důvěrně zná, jste si tedy těmi nejlepšími přáteli, nehledě na váš původ. Každý z vás je jedinečnou individualitou, přesto vás všechny spojuje společné poslání na eliminaci negativního stavu, láska k Pánu Ježíši Kristu Boží Rodině, důvěra v Jeho/Její dokonalý plán. Jste všichni na jedné lodi, spějící do pozitivního stavu, kam se při zahájení Mise přemístí nejprve část Týmu, do rozdělení lidstva je tam budou následovat i ostatní připravení.

Právě to, že jste na jedné lodi, jste nejvíce pocítili v roce 2020, během kterého jste se vzájemně přiblížili, vybudovali mezi sebou nové vztahy a posílili vztahy stávající. Něco takového bylo velmi důležité nejen pro vás, ale i pro bytosti na vás napojené, protože jen tímto spojením dokážete fungovat jako jeden celek se zachováním všech jedinečností každého z vás, čímž pomáháte naplňovat boží vůli vrchovatou měrou a umožňujete mi, abych mohl společně s vámi působit na bytosti zóny vymístění, z nichž už nepřeberné množství přijalo lásku a vydalo se na cestu zpět do mé náruče. Každým dnem se stáváte stále větší inspirací pro marnotratné syny a dcery v antivesmíru, kteří ve vás vidí příklad hodný následování. Oceňuji nezištnou pomoc, kterou dáváte nejen jim, ale i sami sobě navzájem. Jste jedna Rodina, kde jsou všichni respektováni pro to, jací jsou, a milováni a přijímáni mnou, Pánem Ježíšem Kristem Boží Rodinou v těle Janičky a těmi, kdo jsou jí nablízku.

Mám radost z toho, že jste za uplynulý rok vyvinuli takovou vůli, která mezi vámi odbourala občasné neshody, jaké se čas od času dříve vyskytovaly. Stupeň otevřenosti vašich srdcí, pojící se s prohlubujícím se duchovním uvědoměním a rostoucí empatií vůči vašim bližním i celému Stvoření, měl za následek vznik silné soudržnosti a týmové pospolitosti, kterou nepronikne žádný závažný útok negativního stavu, jenž by vás mohl eventuelně rozdělit. Jakýkoli počínající nesoulad a disharmonii jste se naučili řešit vždy rychle a efektivně, díky čemuž jste temné straně nedali žádný větší manévrovací prostor k tomu, aby vás mohla ovlivňovat a tím brzdit váš postup na duchovní cestě. Proto všechny snahy těch, kdo se staví do pozice našich prozatímních odpůrců, se vždy minuly účinkem. Jediným výsledek jejich počínání bylo posílení vaší stmelenosti, vytvářející nad vámi i ve vás samotných silný štít, který vás lépe ochrání před všemi možnými nástrahami. S touto zesílenou ochranou se pojí i prohloubení vaší intuice, tedy schopnosti naslouchat mojí přítomnosti ve vašich srdcích, na základě čehož spolu budujeme stále krásnější, bohatší a naplněnější formy vzájemného vztahu. Velmi mne těší rozvíjení komunikace s vámi, poskytování pomoci v různých aspektech vašeho života, zažívání sebe samého/samé prostřednictvím vašich bytostných podstat.

V uplynulém roce došlo k řadě významných setkání, které nejvíce přispěly ke kvantovým duchovním skokům každého z vás, očištění řady aspektů negativního stavu a upevnění víry ve mne. Každá schůzka vás, mých představitelů s Janičkou měla multidimenzionální dosah na zónu vymístění i pravé Stvoření, kam je díky vám začleňováno stále více bytostí. Setkání byla obvykle spojena i s návštěvou zajímavých míst, kde došlo k ukotvení konvertačních portálů pro ty, kdo chtějí využít daru spásy a milosrdenství. Pro rekapitulaci uvádím největší setkání roku 2020 s nejvýznamnějšími navštívenými místy:

• Olomouc, Náměšť na Hané / 14. 3. až 15. 3.
• Ústí nad Labem / 6. 6. až 7. 6.
• Ústí nad Labem, hora Říp (Krabčice), Roudnice nad Labem / 19. 6. až 21. 6.
• hora Blaník (Trhový Štěpánov), Votice, Tábor / 10. 7. až 12. 7.
• Pardubice, hrad Kunětická hora, Freistadt (Rakousko), České Budějovice, zámek Hluboká nad Vltavou / 28. 8. až 2. 9.
• Bratislava, Trenčín, zámek Bojnice, čs.hran.přechod Starý Hrozenkov–Drietoma, Ostrava, Żory (Polsko) / 11. 9. až 15. 9.
• Plzeň, Praha / 26. 9. až 28. 9.
• Pustiměř, Slavkov u Brna, Znojmo / 16. 10. až 20. 10.
• Praha / 27. 11. až 29. 11.
• Bechyně / 18. 12. až 21. 12.

O všech těchto setkáních, kromě posledních dvou, kde se v terénu již žádné portály nevytvářely, jsme informovali prostřednictvím aktuálních sdělení.

Děkuji všem představitelům na planetě Nula i mimo ni za účast na těchto setkáních, která velmi výrazně pomohla celý Multivesmír přiblížit k zahájení nového cyklu času, kdy negativní stav už nebude ve jsoucnu a bytí přítomen. Setkání významně přispěla i k chystanému zahájení Mise z Nové Země, kdy se naše spolupráce posune na zcela jinou úroveň. Tím se promění i charakter našich setkávání, která se budou odehrávat často a na mnoha místech České republiky, Slovenska i na řadě dalších míst na Nule a v obou stavech Stvoření.

S naplněním toho, co bylo v uplynulých měsících v plánu zobrazit, prožít a vyčistit na globální úrovni i ve vašich osobních životech, uzavírám rok 2020 a společně s tím i veškeré staré aspekty spojené s Misí Boží Rodiny. Tím se uvolňuje prostor pro aspekty zcela nové, které vás prostoupí v roce 2021. Děkuji za vše, co jste pro mne a pro nás všechny vykonali. Jsem na vás hrdý a mám z vás radost.

S nekonečnou láskou k vám všem

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 31. 12. 2020


Zdroj: https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

SHRNUTÍ MISE BOŽÍ RODINY V ROCE 2020Print Friendly and PDF

ÚVOD | DUCHOVNO | KONTAKTY | MAPOVÁNÍ STRÁNKY | ZPĚT