MILOVÁNÍ SVÝCH BLIŽNÍCH

15.12.2020

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.

Milovat je ta nejpřirozenější věc pro každou bytost v pozitivním stavu. Tuto schopnost neztratili ani lidé na planetě Nula, kde je sice láska dostupná jen ve velmi omezené míře, přesto proudí i sem, aby napájela všechno živé. Milovat lze na tisíce způsobů. Pokud je láska vysílaná k vašim bližním opětovaná, nehledě na to, zda jde o lásku přátelskou, partnerskou, či rodičovskou, otevírá před vámi jinak skryté bohatství podstaty toho, koho máte rádi. Díky této všemocné síle se vám na toho druhého naskýtá zcela jiný pohled, jakého mohou dosáhnout pouze ti, kdo s daným jedincem přijdou do bližší formy interakce. Nelze každého milovat stejně. Každou osobu milujete jinak, kvůli tomu, jaká je, a kvůli jedinečnosti, jakou ve vás vyvolává. Tak to mám i Já s každým božím dítětem. Všechny miluji bezpodmínečně, nikoho ani více, ani méně, přesto každého jinak. Je to kvůli tomu, že každý z vás je rozdílným nositelem mého absolutního aspektu v relativní podobě, díky němuž ve mně vyvoláváte pokaždé jinou jedinečnost, která je naprosto odlišná od jedinečností druhých jedinců. Tím, že určitá bytost miluje a zároveň je milována nejen mnou, ale i dalšími relativními bytostmi, potvrzuje si tím hodnotu svého vlastního bytí, smysl svého věčného života, přičemž chápe svůj originální přínos pro celek i pro každého, kdo s ní přijde do styku. Žít nemilován je, jako když ptákům zastřihnou křídla, a zbaví je tak jejich schopnosti létat. Láska je hnací silou neustálého vývoje všech obyvatel Multivesmíru a zároveň všelékem na zla a nepravdy negativního stavu, které se pod jejím působením hroutí jako domeček z karet. Proto milujte své bližní, těšte se z jejich přítomnosti, při případných sporech se snažte pochopit jeden druhého, odpouštějte si a poznávejte skrze druhé svého Stvořitele, Pána Ježíše Krista Boží Rodinu. Každá vámi vykonaná laskavost a služba, ať už zřejmá, nebo skrytá, naplňuje mé záměry.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 15. 12. 2020


Zdroj: https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

MILOVÁNÍ SVÝCH BLIŽNÍCHPrint Friendly and PDF

ÚVOD | DUCHOVNO | KONTAKTY | MAPOVÁNÍ STRÁNKY | ZPĚT