JSTE CÍLEM MOJÍ LÁSKY A MÉHO SMYSLU

10.10.2020

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.

Mojí absolutní touhou je sdílet sebe samého s vámi, relativními bytostmi, které jsem stvořil a do věčnosti tvořím. Každý z vás je mojí individualizovanou částí, žijící jedinečný a neopakovatelný život, v němž zakoušíte různé druhy zkušeností, vztahů a zážitků. Tímto se stále posouváte na duchovní cestě, přibližujete se boží dokonalosti, stáváte se stále láskyplnějšími, svobodnějšími, tvořivějšími a po všech stránkách vyspělejšími. Přínos každého z vás je pro Multivesmír a jeho obyvatele neocenitelný, protože jste jeho nepostradatelnou součástí, bez které by pozitivní řád Stvoření nemohl existovat. Jste nenahraditelní, poněvadž jste nositeli jedinečného absolutního aspektu Pána Ježíše Krista v relativní podobě. Díky tomu poznávám a prožívám sebe samého prostřednictvím vás, čímž ve vašich srdcích zakouším opak absolutní modality života – relativnost. Ta před započetím tvůrčího procesu, než jsem sám sebe vyzářil navenek a dal vzniknout prvním stvořeným bytostem, nebyla možná. V bezčasoprostorovém stavu absolutní niternosti jsem svůj život sdílel sám se sebou, respektive se svými idejemi, kterým jsem v určitém bodě nadělil samostatný život. Učinil jsem tak z mnoha důvodů, které byste nyní nepochopili. Tím hlavním ovšem byla má touha zakusit se ve zcela nové, relativní modalitě, jejíž vznik dal do pohybu proces tvoření duchovních, zprostředkujících a fyzických světů s jejich přidruženými dimenzemi. Moje ničím a nikým nestvořená láska tak začala společně s věčným světlem nabývat konkrétních forem a tvarů, přičemž dala do pohybu ohromné množství energie, ze které vzešli první boží synové a dcery, s nimiž od toho okamžiku tvořím další bytosti, mající domov v nepřeberném množství vesmírů, obsahujících nesčetně galaxií, slunečních systémů a planet.

Jste cílem mojí lásky a mého smyslu, jehož opodstatnění je stále potvrzováno tím, že ze svobodné vůle a volby přijímáte mou životní energii, která slouží nejen vašemu růstu a tvůrčímu potenciálu, ale též ostatním sentientním entitám, s nimiž se o boží lásku dělíte, sdílíte ji spolu, rozvíjíte ji a nazpátek odevzdáváte mně, vašemu Stvořiteli. Není nic krásnějšího než být ve vás neustále přítomen, sdílet s vámi vaše pocity, emoce, myšlenky, být vaším průvodcem na cestě všehomírem, sloužit jako zdroj inspirace pro váš rozvoj a podílet se s vámi a se všemi obyvateli Multivesmíru na tvoření něčeho stále nového. Lásce je určeno existovat jenom v rámci vztahu, proto je tak důležité její oboustranné sdílení mezi vámi a mnou a mezi vámi a těmi, kteří jsou vám blízcí. Jen sdílená láska se může rozvíjet do stále krásnějších a naplněnějších podob. Láska, která je jen jednosměrná a tudíž neopětovaná, jak je tomu v případě bytostí v zóně vymístění odvracejících se ode mne, nemůže dát vzniknout pozitivní kvalitě života. Proto členové antivesmíru tolik strádají, proto se lidé na planetě Nula cítí frustrovaní a nenaplnění. Jen se mnou můžete žít šťastný a naplněný život po všech stránkách. Kromě lásky jsem totiž ta cesta, pravda a život, který jsem vám věnoval, abych Já mohl poznávat vás a vy zase mě. Utváření a prohlubování našeho vztahu produkuje stále bohatší kvalitu pozitivního života, jenž spěje ke stále vyšším a přesahujícím celkům, které vždy předčí krok předcházející.

Protože jsem absolutní, věděl jsem už dopředu, co se kdy stane, co kdy řeknete a uděláte, ať už to bylo (nebo teprve bude) cokoli. I přesto, že to tak je, rozhodl jsem se naslouchat všemu, co řeknete a s čím se mi svěříte, jako bych to slyšel poprvé. S čímkoli za mnou přijdete a pochází to z upřímné hloubi vašeho nitra, vyvolává to ve mně radost a potěšení z toho, že vás mohu vyslechnout, pomoci, zacelit utržené rány a vlít do vás regenerující sílu, díky které opět vstanete ze země a můžete pokračovat ve svém poslání. Vždy vás rád vyslechnu, dokonce i tehdy, když mi sdělujete nejen něco o sobě, ale i o druhých lidech, které tímto poznávám vašima očima a vaším srdcem. Každá taková interakce je pro mne velice cenná, obohacující a povznášející.

Dívali jste se někdy v tiché letní noci na nebe prozářené tisíci hvězdami? Procházeli jste voňavou loukou pestrobarevných květin? Slyšeli jste zpěv ptáků, viděli východ slunce v horách, západ slunce na moři, rašení nových listů na jaře a mnohé další věci, které jsou vám v tomto světě příjemné? Tohle vše sice může být krásné, ale není to nic proti tomu, jak Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina vnímám vás, moje děti. Každý z vás je pro mne tím nejcennějším darem, živoucím klenotem, jehož krása si nezadá s ničím jiným. Přestože jsem vás obdařil svobodným a nezávislým životem, stále jste mojí součástí, buňkami mého těla. Miluji vás nadevše a nepřeji si, aby kdokoli z vás byl smutný. Proto jsem připravil dokonalý plán na vyvedení každého, kdo ještě prozatím živoří v zóně vymístění, do mé náruče a říše pozitivního stavu, který je pro každého nachystán. Přestože to stojí mnoho úsilí, je jisté, že naše společná oběť, kterou pomáháme ostatním najít tu správnou cestu, ponese to nejšťavnatější ovoce a naše Mise bude úspěšná. Blíží se čas, kdy se všichni, kdo chtějí žít tak, jak je doopravdy žádoucí, navrátí tam, kam patří každý boží syn a dcera. V novém cyklu času se naše vzájemná láska ještě zintenzivní a dá impuls k budování nevídaných světů, které budou obývat jak bytosti zcela zbavené všech nánosů, tak bytosti zcela nové, jež se do jsoucna a bytí narodí vůbec poprvé. Těším se společně s vámi na onen zaslíbený čas.

Děkuji vám za to, že jste.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 10. 10. 2020


Zdroj: https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

JSTE CÍLEM MOJÍ LÁSKY A MÉHO SMYSLUPrint Friendly and PDF

ÚVOD | DUCHOVNO | KONTAKTY | MAPOVÁNÍ STRÁNKY | ZPĚT